Ostatnim etapem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest odbycie przez uczestników 3 miesięcznych staży zawodowych. Są one formą zdobywania wiedzy oraz umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Głównym celem stażu jest zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy oraz przyuczenie do wykonywania zawodu.

Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli na zwiększenie zdolności adaptacji do nowych warunków pracy, a także stanowić będzie istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej. Po ukończeniu kursu zawodowego pn. „Nowoczesny magazynier - sprzedawca z obsługą wózka widłowego i modułem administracyjno – biurowym” większa część młodzieży w Nysie zdecydowała się na odbywanie stażu w zawodzie sprzedawcy. Do ich obowiązków należy przede wszystkim : obsługa programów handlowych, kas fiskalnych i terminali płatniczych, kompleksowa obsługa klienta, przyjmowanie towarów oraz dbałość o nie, a także poprawne ich eksponowanie oraz magazynowanie. Pozostała część osób odbywa staż w firmie kurierskiej na stanowiskach: pracownik sortowania przesyłek i towarów oraz magazynier. Ich praca polega przede wszystkim na sortowaniu przesyłek, szczegółowym przygotowaniu ich do wysyłki, prace magazynowe oraz drobne czynności administracyjne. Oprócz poznania miejsca pracy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego młodzież pod okiem opiekunów rozwinie również swoje kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej, które są bardzo istotne w życiu prywatnym i zawodowym. Mamy nadzieję, że ukończone staże będą początkiem wspaniałej kariery zawodowej.


Paulina Mukoid

staz1     staz3

staz4     staz5

 

staz6

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1