Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, 6 osobowa grupa uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce Dolnej nie zwalnia tempa. Kiedy inni snuli już plany na letni wypoczynek, nasza młodzież spotkała się wraz z wychowawcami 22 czerwca na seminarium, w celu przygotowania się do projektu, dofinansowanego z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. „Magiczny świat ziół: polsko – niemiecko - litewski wehikuł czasu” .


Zależało nam by wykorzystać tę pozytywną energię, jaka przepełniała naszą młodzież, do działań związanych z projektem, który odbędzie się już po wakacjach - w terminie od 1 do 9 września bieżącego roku. Spotkanie rozpoczęło się od gier i zabaw integracyjno – zapoznawczych, wymianą kontaktów i maili. Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej się poznać, co sprzyjało budowie zgranego zespołu. Jako gospodarze projektu przeanalizowali i dopracowali każdy punkt programu, scenariuszy zajęć i warsztatów, harmonogramu, metod ewaluacji. Następnie, przy użyciu metody „burzy mózgów”, młodzież przygotowała projekt wystroju świetlicy, w której odbywać się będą działania projektowe, stworzyła i omówiła przebieg wieczorku narodowego, spisała pomysły na prezenty dla uczestników z krajów partnerskich. Podczas seminarium została stworzona lista materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć ujętych w programie spotkania, w tym również warsztatowych. Kolejnym zadaniem dla młodzieży było przygotowanie wizytówki naszego kraju, miasta i organizacji - w postaci prezentacji multimedialnej, a także wstępnych pomysłów na plakat i zaproszeń na piknik, który ma się odbyć ostatniego dnia projektu. Następnie, przy wsparciu merytorycznym wychowawców, młodzież wybrała dokonała analizy dokumentów historycznych i literackich, poszukiwała informacji w sieci - w celu przygotowania się do dyskusji na temat tradycji i współczesności w zakresie zielarstwa i ziołolecznictwa w ramach projektu. Po przerwie na posiłek wychowankowie i wychowawcy ŚHP w Dąbrówce Dolnej wyruszyli na spacer z kijami do Nordic Walking, aby zwiedzić pobliskie tereny Stobrawskiego Parku Narodowego oraz odkryć miejsca, gdzie występują zioła. Poza przygotowaniem organizacyjno – merytorycznym wychowawcy zadbali o przygotowanie kulturowe młodzieży: przeprowadzono ćwiczenia ukazujące stereotypowy sposób myślenia o innych narodach, wzbudzające poczucie otwartości; opracowano normy gościnności i zachowania się w sytuacjach życia codziennego na Litwie i w Niemczech. Przygotowanie językowe obejmowało min. prace ze słownikiem – polscy uczestnicy nazywali pomieszczenia budynku w trzech językach: polskim, niemieckim i litewskim, a także opracowanie i przećwiczenie animacji językowych. Na zakończenie spotkania beneficjenci postanowili udać się do ogródka , aby go uporządkować i dowiedzieć się, jakimi ziołami dysponują na miejscu. Całe seminarium przygotowawcze miało na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę i klimat organizowanego obozu, a także poszerzenie ich wiedzy dotyczącej zarówno własnego kraju jak i Niemiec i Litwy.

Aleksandra Guszpit
 
dddd11     dddd22
     Uczestnicy podczas przygotowywania prezentacji multimedialnej                     Uczestnicy podczas przygotowywania plakatów
 
dddd44      dddd55

                     Uczestnicy podczas spaceru                                                  Uczestnicy podczas porządkowania ogródka zielarskiego

 

logo polsko niemiecka wsp praca m odzie y