Dnia 22.06.2018 uczestnicy Hufca Pracy w Nysie wzięli udział w zakończeniu roku szkoleniowego. Uroczystość dla gimnazjum rozpoczęła się o godzinie 9.30 w siedzibie HP Nysa. Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem całości Hymnu Państwowego. Następnie uczestnicy drugich klas żegnali swoich kończących gimnazjum kolegów. Członkowie Koła Słowno-Muzycznego zaprezentowali program, którego kanwę stanowiły przemijanie i zmienność ludzkiego życia. Bezpośrednio po występie głos zabrały: Pani Patrycja Kujawska, Dyrektor Gimnazjum i Pani Dominika Rudkowska Komendant HP Nysa. Były ciepłe słowa, przestrogi i życzenia skierowane do naszych uczestników.

Były też nagrody dla młodzieży, która w mijającym roku w szczególny sposób zaangażowała się w życie hufca. Młodzi ludzie odebrali drobne upominki i pochwały za wzorową frekwencję, najlepsze oceny, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz działalność społeczną. Uroczystości dla gimnazjalistów zakończono niezwykle wzruszającą prezentacją multimedialną składającą się ze zdjęć uczestników. Znalazły się w niej fotografie z licznych imprez i przedsięwzięć wychowawczych jakie w mijającym roku odbywały się na terenie naszej placówki. Dopiero ich zestawienie dało prawdziwy obraz ogromu wykonanej w minionym roku pracy wychowawczej. Fakt ten nie uszedł uwadze młodzieży. Był szeroko komentowany przez uczestników. Jeszcze w trakcie uroczystości dla gimnazjalistów w zupełnie innym miejscu naszego miasta o godzinie 10.30 rozpoczęło się zakończenie roku dla uczestników z ZST. Młodzi ludzie z „zawodówki” swoje zakończenie roku obchodzili w Zespole Szkół Technicznych. Nie zabrakło tam również naszych wychowawców, którzy na co dzień pracują z tamtejsza młodzieżą. Część oficjalna odbyła się na sali gimnastycznej. Bezpośrednio po przemówieniu Pani Izabeli Żukowskiej Dyrektora Szkoły głos zabrali: Pan Piotr Woźniak, w-c Starosta i Pani Dominika Rudkowska, Komendant Hufca Pracy w Nysie. Podsumowując mijający rok szkolny należy uznać go za udany. Nasi uczestnicy mieli wiele możliwość wykazania się swoimi talentami, rywalizowania z innymi, zdobywania uznanie oraz uczenia się nowych rzeczy. Za szczególne osiągniecia szkolne, sportowe oraz aktywność społeczną najlepsi zostali nagrodzeni. W tym roku nagrody dla uczestników HP z Zasadniczej Szkoły Zawodowej wręczano podczas części oficjalnej. Było to dla młodych ludzi dodatkowym wyróżnieniem. Podkreślało też współpracę pomiędzy ZST i HP Nysa. Po tak dobrze zakończonym roku szkoleniowym 2017/2018; udając się na zasłużony wypoczynek wakacyjny; można mieć nadzieję na równie dobry rok przyszły.

 

Anna Zielińska

Nysa222     nysa333

          Uroczysty zakończenie roku szkolnego w ZST w Nysie                                 Uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego