W dniach od 15 do 17 czerwca b.r. na zaproszenie Mera miasta Alytus odbyła się oficjalna wizyta na Litwie, w której uczestniczyli Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński, Zastępca Komendanta OHP Łukasz Kubica oraz starszy specjalista ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Małgorzata Krawczyk.


Delegacja Opolskiej WK OHP uczestniczyła w wydarzeniach zorganizowanych z okazji Dni Miasta Alytus. Uroczystość rozpoczęła się barwnym pochodem, podczas którego ulicami miasta przemaszerowali przedstawiciele urzędów, administracji rządowej i samorządowej, instytucji, zakładów pracy i placówek oświatowych, dorośli i młodzież. Następnie Mer miasta Alytus Vytautas Grigaravičius powitał zagraniczne delegacje, wyróżnionych i zebranych na Placu Ratuszowymi. Wręczył zasłużonym mieszkańcom nagrody w dziedzinie kultury, nagrody dziennikarskiego pióra a także nagrody w dziedzinie sportu.
W kolejnym dniu w Muzeum Sękacza, znajdującym się niedaleko Druskiennik delegacje zagraniczne uczestniczyły w lekcji edukacyjnej, podczas której odbył się pokaz tradycyjnego wypieku sękacza-specjału regionu Dzukija.


Na oficjalnym spotkaniu z merem Wojewódzki Komendant OHP przedstawił efekty projektów wymiany międzynarodowej, realizowanej wspólnie z miastem Alytus, zarówno w Polsce jak i na Litwie, podkreślił ich walory edukacyjne dla młodzieży litewskiej jak i dla młodzieży OHP. Wymiana polsko-litewska, odbywa się od ponad 20 lat na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Alytus, a Opolską WK OHP. Młodzież OHP podczas obozów letnich organizowanych w mieście Alytus ma okazję nie tylko poznać miasto partnerskie, ale też zwiedzić przepiękne zakątki Litwy, w tym Wilno, Kowno i inne ciekawe miejsca regionu Dzukija. Z kolei młodzież litewska ze szkół miasta Alytus, realizująca letnie programy edukacji nieformalnej i międzykulturowej w ramach dofinansowania z programów unijnych ma możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Polski, walorami miasta Opola i woj. opolskiego. Dla młodego pokolenia obu krajów jest to okazja wyjazdu za granicę, co jest niezwykle ważnym elementem wychowawczym, umożliwia poznanie kultury sąsiedzkiego kraju, życia mieszkańców, nawiązanie przyjaźni i integracji między naszymi państwami. Z okazji uczczenia długoletniej współpracy Wojewódzki Komendant OHP oraz Mer miasta Alytus wymienili się upominkami.


Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z dyrekcją Szkoły Rzemiosła Artystycznego, w której w tym roku w terminie od 24.06 do 05.07.2018r. odbędzie się Litewsko- polski obóz turystyczno-rekreacyjno-sportowy z udziałem 20 uczestników OHP woj. opolskiego. Podczas spotkania ustalono szczegóły pobytu uczestników OHP na obozie letnim, omówiono program i wszelkie kwestie organizacyjne.

Małgorzata Krawczyk

 lit2         lit3

Wojewódzki Komendat OHP i Zastępca WK OHP oglądający pochód     Komendat WK OHP i Zastępca WK OHP wraz z Merem i wicemerem Miasta Alytus

 

lit4          lit5
              Wystąpienie Wojewódzkiego Komendata OHP                                            Wizyta w Szkole Rzemiosła Artystycznego w Alytusie