7 czerwca br. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu po raz kolejny odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku. Tym razem przeprowadzono zajęcia z uczniami klasy siódmej. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją umiejętność pracy w grupie w wielu obszarach.

Ćwiczenie zaproponowane przez doradców wymagało przede wszystkim współpracy, skutecznej komunikacji interpersonalnej, podziału obowiązków, wykazania się logicznym myśleniem, wiedzą z zakresu matematyki i języka polskiego. Uczniowie musieli także wykorzystać swoje umiejętności manualne i zdolności plastyczne. Na koniec uczniowie musieli zaprezentować na forum efekt swojej pracy, co dało im możliwość przećwiczenia trudnej sztuki wystąpień publicznych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie z zaangażowaniem wykonywali swoje zadania, poświęcając nawet przerwę między lekcjami, aby mieć pewność, że zdążą z wykonaniem wszystkich elementów przed upływem wyznaczonego czasu.


Dorota Kawalec