6 czerwca 2018r. Młodzieżowe Centrum Kariery wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wspólnie zorganizowali panel dyskusyjny pn. „Wartość niekaralności w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej”. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Sadu Rejonowego w Oleśnie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych, pracodawców oraz szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Olesna.

Spoza powiatu gościliśmy przedstawicieli Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z Lublińca oraz Zakładu Karnego z Sierakowa Śląskiego. Celem spotkania było rozważenie kwestii niekaralności i karalności w kontekście obecnego rynku pracy. W trakcie spotkania swoje mowy wygłosili Pani Izabela Pietrzak - Dyrektor PSSE, Pan Marek Kotara - funkcjonariusz KPP, Pani Aneta Antkowiak – pedagog Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Pan Piotr Patrzykowski – Zakład Karny Sieraków Śląski. Zaproszeni goście zastanawiali się w pierwszej części spotkania jak powinny wyglądać programy profilaktyczne, aby młodzież rozwijała swoje pasje, a unikała konfliktów z prawem.

W drugiej części spotkania goście dyskutowali o tym jak wesprzeć młodzież, która już miała konflikt z prawem w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy.
Pojawiły się pytania typu „Czy duża ilość zajęć spowoduje, że młodzież nie będzie miała czasu na to, aby łamać prawo?” lub „Czy mówić młodzieży o szkodliwości uzależnień i o tym jaki to ma wpływ na przyszłą pracę zawodową? lub „Czy ja bym zatrudnił osobę karaną?” Na większość tych pytań udało nam się znaleźć pozytywne odpowiedzi, jednak doszliśmy również do wniosków, iż cały czas należy pracować nad ulepszeniem programów profilaktycznych oraz nad budowaniem pozytywnych relacji wśród ludzi. Jeśli damy młodzieży możliwość rozwijania swoich pasji oraz poznawania obecnego rynku pracy to zawsze mamy szansę, że wybiorą tą dobrą drogę. Zaproszeni goście bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji i wyrazili chęć kontynuowania współpracy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w panelu dyskusyjnym.


Ewa Korzeniewska

Katarzyna Waryśkk2

Przemówienie Pana Piotra Patrzykowskiego z Zakładu Karnego Sieraków Śląski