Cyklicznie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach odbywają się spotkania grupy pedagogów, psychologów szkolnych, doradców zawodowych, także psychologów i pedagogów współpracujących z placówkami oświatowymi. Na ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym zaproszono doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dorotę Kawalec.

Osoby uczestniczące spotkaniu miały okazję dowiedzieć się jak funkcjonują i co mają do zaoferowania młodzieży placówki kształcenia i wychowania OHP, jak wygląda rekrutacja do tych jednostek. Poza tym doradca przedstawił funkcjonowanie jednostek rynku pracy, a także opowiedział o trwającym projekcie „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. W następnej części spotkania doradca zaprezentował m.in. filmy szkoleniowe, które są wykorzystywane na zajęciach. Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, z zainteresowaniem słuchali o tym, co OHP ma do zaoferowania młodzieży. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma szkołami w powiecie krapkowickim, gdzie doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzą zajęcia już na początku nowego roku szkolnego.


Dorota Kawalec