Po zakończonym cyklu szkoleń miękkich w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nysie odbyły się warsztaty przygotowujące uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” do usamodzielnienia się. Warsztaty prowadzone przez Pana Damiana Michalika reprezentującego Centrum Biznesu i Promocji Kadr miały na celu przede wszystkim nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własny rachunek.

Warsztaty zostały podzielone na cztery moduły tematyczne. Pierwszy omawiany obszar dotyczył podstawy przedsiębiorczości, w tym zakładania własnej działalności gospodarczej, wyboru formy prawnej, obowiązków dotyczących podejmowania i utrzymania działalności oraz branże działalności przedsiębiorstw. Drugi moduł dotyczył kontaktów z instytucjami oraz urzędami publicznymi, z którymi mamy najczęstszy kontakt. Następnie omówiono zagadnienia związane z tematyką planowania oraz gospodarowania domowym budżetem, zachowania pomocne w trudnych sytuacjach finansowych, pomysły na oszczędzanie pieniędzy, a także możliwości poprawy własnej sytuacji finansowej. Ostatni moduł zajęć dotyczył poznania podstawowych wiadomości z zakresu prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Trener, oprócz przekazania uczestnikom wiadomości podczas wykładu, w warsztat włączył również ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Młodzież z zaciekawieniem uczestniczyła w spotkaniu oraz chętnie zadawała pytania. Na zakończenie warsztatu każdy z uczestników podszedł do egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę oraz otrzymał zaświadczenie o przygotowaniu do „samodzielności”. Mamy nadzieję, że uczestnicy wykorzystają nabytą wiedzę w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Paulina Mukoid


FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1