Wczoraj zakończył się cykl zajęć z uczniami siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce. Po reformie edukacji, w roku szkolnym 2017/2018 doradztwo zawodowe zostało włączone do programu nauczania. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej odwiedzali uczniów w Praszce kilkukrotnie.

Na zajęciach poruszane były różne zagadnienia. Uczniowie dowiedzieli się m.in., jakie są ich mocne i słabe strony, jakie posiadają zainteresowania zawodowe i predyspozycje. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie mieli okazję sprawdzić, jak radzą sobie z pracą w grupie, podziałem obowiązków, przejmowaniem inicjatywy, komunikacją, umiejętnością słuchania oraz czy są pomysłowi, kreatywni w działaniu. Ćwiczenia na zajęciach były tak dobierane, aby każdy uczeń mógł się wykazać, bez względu na to, w jakiej dziedzinie posiada umiejętności.


Dorota Kawalec

zdj nr 2
                                                                                      Prezentacja efektów pracy zespołowej