W dniu 29.05. br., w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie młodzież podjęła temat Praw Kobiet. W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę przyznania praw wyborczych Polkom. Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. Nasz Sejm w czerwcu br. ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, aby uczcić wspomnianą rocznicę, pierwsze parlamentarzystki oraz wszystkie osoby walczące o równouprawnienie.

Podczas dyskusji z młodzieżą omówiono prawa kobiet w poszczególnych krajach. Przykładowo w krajach muzułmańskich za najważniejszą rolę kobiety uważa się bycie żoną i matką. W kulturze chińskiej przyjęło się, że gdy kobieta wychodzi za mąż, staje się członkiem rodziny męża i nie może pomagać swoim rodzicom. W Europie zaś występuje zjawisko nierówności płac na tych samych stanowiskach zajmowanych przez kobiety i mężczyzn. Jednakże obecnie sytuacja kobiet jest znacznie lepsza niż przed wiekami, co zawdzięczamy wielu pokoleniom walczącym o prawa płci słabszej. Młodzież jednogłośnie stwierdziła, że równość jest bardzo ważna i potępiła wszelkie przejawy dyskryminacji.


Anna Fedorowska