W dniu 29.05.2018 na kortach ziemnych obok Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego. W zawodach wzięli udział wychowankowie przebywający w tym dniu na Internacie. Po krótkim przedstawieniu zasad, młodzież rozpoczęła rywalizację. Gra była zacięta i emocjonująca, każdy z zawodników dążył do upragnionego zwycięstwa.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz kolejnością meczów czuwał opiekun koła sportowego Dariusz Materniak. Zawody odbywały się w przyjaznej, sportowej atmosferze. Turniej tenisa ziemnego to przede wszystkim integracja młodzieży uczęszczającej do hufca, jak również próba pokazania oraz kształtowania aktywnych form spędzania czasu wolnego, a także popularyzacja tenisa ziemnego. Zwycięzcą turnieju został Dominik Puszkiewicz, który został nagrodzony medalem. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju, która uczyła się prawidłowych zachowań, kultury kibicowania i stosowania zasad fair-play oraz umiejętności przyjmowania porażki i radości ze zwycięstwa.


Dariusz Materniak