W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kluczborku zakończyły się warsztaty, przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia- EFS ‘’.


Celem realizowanych działań było przede wszystkim nabycie przez beneficjentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do samodzielnego życia. Warsztaty podzielone zostały na cztery moduły : zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości. Dzięki uczestnictwu w takiej formie wsparcia młodzież nauczyła się między innymi jak umiejętnie planować i gospodarować swoim budżetem, pozyskała wiedzę oraz narzędzia zmierzające do poprawy ich sytuacji finansowej, zapoznała się z obszarem działań instytucji z którymi jako pracownicy będą mieć częsty kontakt, a także nabyła podstawowe wiadomości z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawa pracy.


FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1