Na terenie województwa opolskiego projekt realizowany był w 4 jednostkach OHP, w okresie od 6 października 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 90 młodych ludzi z terenu województwa opolskiego w wieku 15-25 lat. Wsparciem objęta została nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym. Młodzież ta nie posiadała kwalifikacji zawodowych, bądź legitymowała się pewnymi kwalifikacjami, lecz zamierzała poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia.

W trakcie projektu wszyscy uczestnicy skorzystali ze wsparcia psychologicznego, prawnego, mogli skorzystać z porad lekarza. Ponadto odbyły się grupowe warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych, podczas których diagnozowane były predyspozycje młodzieży po kątem wyboru szkoły, zawodu, planowanie rozwoju kariery zawodowej, a także zapoznanie z zasadami rządzącymi rynkiem pracy. Młodzież uczyła się pisania CV i listu motywacyjnego. Uzupełnieniem grupowych zajęć z doradcą zawodowym były indywidualne konsultacje. Młodzież uczestniczyła również w kursie z zakresu ABC przedsiębiorczości, który miał na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych, nabycie niezbędnej wiedzy na temat podejmowania działalności gospodarczej.

Młodsi uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, takich jak matematyka, język polski, czy fizyka. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

W ramach projektu 22 osoby skorzystały z kursu prawa jazdy kat. B.

Dużą popularnością cieszyły się szkolenia zawodowe, które miały na celu pozyskanie nowych, atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do predyspozycji uczestników oraz potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. W kursach zawodowych uczestniczyło 45 osób. Beneficjenci wybrali następujące kursy zawodowe:

- magazynier – hurtownik, nowoczesny sprzedawca, kierowca wózka jezdniowego, kosmetyczka ze stylizacją paznokci, masaż klasyczny, bio-masaż i odnowa biologiczna, wizaż I, II, III stopnia, kurs prawa jazdy kat. C.

Niewątpliwie cenny dla uczestników projektu był udział w profesjonalnym kursie komputerowym ECDL (European Computer Driving Licence). Z kursu skorzystało 11 osób. Certyfikaty, które uzyskali uczestnicy szkolenia uznawane są obecnie w 25 krajach Unii Europejskiej.

Młodzież uczestniczyła również w nauce języka angielskiego i niemieckiego. Kursy dostosowane były do poziomu zaawansowania beneficjentów, a jego istotą było dostarczenie umiejętności ułatwiających poszukiwanie pracy.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1