W wybranych jednostkach Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (Środowiskowych Hufcach Pracy w: Opolu, Brzegu, Nysie, Kędzierzynie – Koźlu, Dąbrówce Dolnej i w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie) realizowany był projekt ,,Twoja wiedza – Twój sukces”. Edycja III pod nazwą ,,Nauka – Wiedza – Praca” była realizowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5 schemat b. Beneficjentami projektu byli młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym w wielu 15 – 24 lata.

Zajęcia odbywały się w Środowiskowych Hufcach Pracy w: Kędzierzynie – Koźlu, Brzegu, Nysie, Dąbrówce Dolnej, Opolu oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z psychologiem i doradcą rodzinnym, kursie językowym, zajęciach komputerowych i kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe np. Pracownik hurtowni i magazynu. W czasie realizacji projektu uczestnicy objęci byli opieką wychowawczą pracowników OHP oraz szerokim wsparciem socjalnym w postaci ciepłych posiłków i dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1