Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie, Powiatowa Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Oleśnie i Menadżerem zespołów Rockowych z Opola w ramach autorskiego programu „Muzyka- pasja, zawód, zdrowie” zorganizowali wycieczkę dla młodzieży z powiatu oleskiego do Opola. W ramach tego wyjazdu organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla uczestników, którzy przejawiają zainteresowania artystyczne. W programie dzięki uprzejmości Pana Patryka Śródy zwiedziliśmy ciekawe zakątki Opola. Przewodnikiem z PTTK Opole był Pan Helmut Starosta. Młodzież zwiedziła Wzgórze Uniwersyteckie, Mały Rynek oraz wysłuchała wiele opowieści, anegdot oraz ciekawostek dotyczących historii miasta.


Kolejną atrakcją dla uczestników były przesłuchania w ramach konkursów „Muzyka dobry sposób na zawód, pasje i hobby”, „Ja i moja przyszłość w wybranych zawodach artystycznych” oraz ”Mój sposób na wydarzenie promujące zdrowie, ciekawy zawód i przeciwdziałanie uzależnieniom”, które odbyły się w Klubie Muzycznym ZEBRA. Uczestników oceniało jury złożone z osób blisko związanych z branżą muzyczną. Członkowie pierwszej komisji to: Paweł Fudala -wokalista Zespołu Rollin Jester, Arkadiusz Kondrowski -Realizator studia nagrań, Anna Juruć – wokalistka, aktywistka i wolontariuszka stowarzyszenia AKCES z Ozimka oraz Mariusz Stotko -Właściciel Klubu Muzycznego Zebra. Druga komisja to: Beata Skorupińska- Klub Toastmasters Opole, Mirosława Kubacka -Starostwo Powiatowe Olesno, Irena Nowak oraz Katarzyna Wieczorek -Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Olesno, Patryk Śróda- działacz, aktywista i Sebo Parande wokalista Zespołu Parande.


W konkursie „Muzyka dobry sposób na zawód pasje i hobby” zostały nagrodzone osoby: Patrycja Błach – Liceum Ogólnokształcące w Praszce, Anna Ciupa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Nikola Kościelna- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Sebastian Kużaj – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie, Wiktoria Połowniak – Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie i Martyna Rębacz – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Natomiast w konkursie „Ja i moja przyszłość w wybranych zawodach artystycznych” zostały nagrodzone osoby: Paweł Kaczmarczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu, Małgorzata Kuc – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu oraz specjalne wyróżnienia dla Damiana Golczyka i Wiktora Nogi - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.


W konkursie pn. „Mój sposób na wydarzenie promujące zdrowie, ciekawy zawód i przeciwdziałanie uzależnieniom” zostały nagrodzone osoby: Jessica Kozala – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Milena Owczarek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Angelika Kozala – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wyróżnienie otrzymała Kamila Słota – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie. Nagrody dla uczestników konkursów ufundowała Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Wycieczkę ufundowało Starostwo Powiatowe w Oleśnie natomiast pyszny poczęstunek zapewniła Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Oleśnie. Młodzież otrzymała również upominki od Menadżera Zespołów Rokowych Pana Wojciech Parande w postaci długopisów, kubków oraz płyt.


Na zakończenie konkursów nagrody zostały wręczone przez Pana Rolanda Fabianka -Wicestarostę Oleskiego i Pana Tomasza Górnego - Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Serdecznie dziękujemy Pani Mirosławie Kubackiej – Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Pani Irenie Nowak i Pani Katarzynie Wieczorek – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Oleśnie, Panu Wojciechowi Parande – Menadżerowi Zespołów Rockowych – za współorganizację całego przedsięwzięcia oraz Panu Helmutowi Staroście Przewodnikowi PTTK w Opolu za niesamowity spacer pełen ciekawych historii po Opolu. Składamy również serdeczne podziękowania dla komisji konkursowych, oraz właścicielowi Klubu Muzycznego ZEBRA za zaangażowanie, pomoc i profesjonalizm.

Ewa Korzeniewska, Katarzyna Waryś

 Olesno1    Olesno 2

           Zwiedzanie Opola z Przewodnikiem PTTK Opole                                             Występy uczestników konkursów

3ol    Olesno4

                Występy uczestników konkursów                                                           Wręczanie nagród uczestnikom