21 maja uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie rozpoczęli przygotowania do trójstronnego spotkania pn. „Smacznie, zdrowo, na sportowo!” - bez falstartu. Aby nie oddać projektu walkowerem, odpowiednio przyjąć gości z Niemiec (Europa Direkt. e.V. Dresden) i Ukrainy (Klub Muzyczny "POLONEZ") chcieliśmy wcześniej zadbać o kondycję pedagogiczną, kulturową i językową młodzieży z Polski oraz wyszykować się do roli gospodarza projektu – pod względem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym.

Pod okiem i przy wsparciu wychowawców, polscy beneficjenci Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych, rozmawiali o swoich pasjach i zainteresowaniach – wszystko w celu zbudowania zgranego zespołu, gotowego do działania. Udany projekt oznacza integrację wszystkich grup narodowych, dlatego młodzież z Polski opracowała gry zapoznawcze, stworzyła listę niezbędnych materiałów dekoracyjnych do adaptacji pomieszczeń na czas wspólnej nauki, pracy, zabawy i odpoczynku. Dla organizatora nic nie powinno być zaskoczeniem - zatem szczegółowo omówiono program, jego cele, metody i techniki ich osiągnięcia, rezultaty projektu, a także kwestie związane  z ewaluacją, promocją oraz upowszechnianiem. Analizując tematy projektowe, element po elemencie, stosując metodę „burzy mózgów” i dyskusji, młodzi ludzie próbowali przewidzieć ewentualne przeszkody i wypracowali sposoby ich przezwyciężania.

O formę językową zadbano przy pomocy animacji językowych, dzięki przećwiczeniu podstawowego słownictwa z zakresu języka niemieckiego, ukraińskiego, angielskiego, związanego z wydarzeniami sportowymi, zdrowym odżywianiem się, zdrowym stylem życia – poprzez dialogi, rozmówki, pracę ze słownikami. Kulturowe przygotowanie polegało na wypracowaniu scenariusza „Polskiego wieczorku narodowego” – wraz z quizami, prezentacjami multimedialnymi. Żeby grać „fair play” trzeba było również dowiedzieć się czegoś o kulturze partnerów projektu – tradycji, obyczajach, normach i zwyczajach. Młodzież rozprawiła się także ze stereotypami i wykształciła postawy otwartości i tolerancji. Nie zapominając, że trójstronne przedsięwzięcie, które odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, ma charakter sportowy - uczestnicy pracowali nad jego stroną merytoryczną. Poznali współczesne podejście do sportu (aplikacje związane ze sportem), wyszukali różne ciekawostki na temat sportów indywidualnych i drużynowych na całym świecie.

Na koniec tego aktywnego i owocnego dnia uczestnicy ŚHP w Namysłowie podsumowali spotkanie, wypełnili ankiety ewaluacyjne oraz sprawozdanie, a także potwierdzili zrealizowany program na drukach PNWM.

Aleksandra Guszpit

 

1.pnwm1      2.pnwm2
     Budujemy zgrany zespół – poznajemy się. Zabawy integracyjne                     Przygotowanie językowe – opanowywanie słownictwa

3.pnwm3      5.pnwm5
                Uczestnicy sprawdzają sprzęt sportowy                                              Młodzież testuje opracowane zabawy integracyjne

 .

logo polsko niemiecka wsp praca m odzie y