W Kędzierzynie – Koźlu zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Ich celem było nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własny rachunek. Warsztaty zostały podzielone na cztery moduły tematyczne.

Pierwszy omawiany obszar dotyczył zarządzania domowym budżetem, drugi ukierunkował młodzież, w jaki sposób załatwiać sprawy w instytucjach i urzędach publicznych, trzeci natomiast obejmował prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczna. Ostatni – czwarty moduł poświęcony został omówieniu kwestii podstaw przedsiębiorczości, aby uczestnicy byli przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej. Młodzież z zaciekawieniem uczestniczyła w spotkaniach oraz chętnie zadawała pytania. Ostatnim etapem warsztatów był egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę.

usaaa
Uczestnicy podczas warsztatów