Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu realizuje projekty w ramach inicjatywy Gwarancje dla Młodzieży współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, czyli młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.


Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

Działania będą realizowane w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia".