1 lll

Komendant Hufca otwiera spotkanie

W dniu 15 maja 2018 roku na spotkanie z kadrą Hufca Pracy przybyli pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, kuratorzy sądowi z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiegoi oraz Panie: dyrektor Domu Dziecka i Panowie z Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie miało na celu kontakt z pedagogami szkół, z których młodzież została przyjęta do Hufca i przedłożenie informacji o realizacji przez nich nauki i praktyki w minionym okresie.

Komendant Maria Strache podczas spotkania przedstawiła ofertę edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą dla młodzieży w ramach działalności OHP na nowy rok szkolny 2018/2019. Omówiono również kryteria, warunki oraz system kształcenia praktycznego i ogólnego w OHP. Pani Elżbieta Bartoszek pośrednik pracy przedstawiła informacje o projektach, które w bieżącym roku realizowane będą przez Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Tematem wystąpienia było również przedstawienie inicjatyw, które proponuje OHP, m.in. kursy i szkolenia. W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie prowadzone przez panią mgr psychologii Beatę Korzeniowską oraz panią Urszulę Strzelczyk Raduli dr nauk humanistycznych. Tematem szkolenia była „Interwencja wobec uczniów z depresją”. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze z przejawem wielkiej troski o dobro dziecka, ucznia i zabezpieczenia jego możliwości kształcenia i wychowania.

Maria Strache

 

222        333

Uczestnicy spotkania                                                                             Pane mgr Beata Korzeniowska oraz dr Urszula Strzelczyk Raduli

                                                                                                                                            w trakcie szkolenia