Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu - tzw. grupy NEET.

Adresatami projektu są:

- osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r. ż.),

- osoby bierne zawodowo,

- osoby niekształcące się i nieszkolące się (tzw. grupa NEET),

- osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadające kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

- osoby zamieszkujące w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim mazowieckim lub wielkopolskim.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Rekrutacja do projektu miała charakter otwarty i zakończyła się 31 października 2017r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 50 osób, w tym: 6 osób
z udokumentowaną niepełnosprawnością.

 

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne i grupowe zajęciach z doradztwa zawodowego.

2. Indywidualne i grupowe zajęciach z psychologiem.

3. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.

4. Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych (dla 50% uczestników).

5. Kurs komputerowym o standardzie ECDL lub kurs równoważny (dla 20% uczestników).

6. Kurs językowy (dla 40% uczestników).

7. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się.

8. Kurs prawa jazdy kat. B (dla 40% uczestników).

9. Kursy zawodowe.

10. Warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty.

11. Indywidualne pośrednictwo pracy.

12. Staże zawodowe.

Dodatkowe formy wsparcia oferowane w projekcie:

- ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- wyżywienie w trakcie zajęć projektowych;

- dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia oraz staże zawodowe w ramach projektu;

- stypendium szkoleniowe;

- miesięczne stypendium stażowe;

- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia zaplanowano na 31 sierpnia 2018r.

Wykaz jednostek realizujących projekt na terenie województwa opolskiego:

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie Koźlu (1 gr. 10 osobowa)

Koordynator Lokalny: Elżbieta Bartoszek 
47-223 Kędzierzyn Koźle
ul. Mostowa 7
tel. 887 870 151

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku (1 gr. 10 osobowa)

Koordynator Lokalny: Agnieszka Świderska - Włodarczyk 
46-200 Kluczbork
ul. Rynek 1 Ip.
tel. (77) 418 20 50

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu (1 gr. 10 osobowa)

Koordynator Lokalny: Patrycja Hyla
49-306 Brzeg
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16
tel. (77) 415 96 54, (77)416 32 83

Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku (1 gr. 10 osobowa)

Koordynator Lokalny: Łukasz Hubicki
46-200 Prudnik
ul. Klasztorna 4
tel. (77)433 10 74

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie (1 gr. 10 osobowa)

Koordynator Lokalny: Joanna Taramina
48-300 Nysa
ul. Słowiańska 15A
tel.(77) 409 33 25

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” realizowany jest w skali ogólnokrajowej
przez Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Koordynator wojewódzki projektu:

Kinga Kucharska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (77) 456 00 45

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Listopad 2017

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Grudzień 2017

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Luty 2018

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Marzec 2018

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Kwiecień 2018 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Maj 2018