4a

Pamiątkowa fotografia uczestników Festiwalu Kultury Młodzieży OWK OHP

Dnia 8 maja w Nyskim Domu Kultury odbył się Festiwal Kultury Młodzieży Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W przeglądzie wzięli udział uczestnicy uzdolnieni artystycznie. Na dużej scenie zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich jednostek OWK OHP. Już od godziny 10.00 można było posłuchać utworów muzycznych i recytacji oraz obejrzeć wystawę prac plastycznych uczestników każdego z opolskich hufców. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 26 utworów muzycznych i 2 małe formy aktorskie oraz 74 prac plastycznych.

Oceną wartości prezentowanych utworów i prac zajęło się jury w składzie: Małgorzata Łysiak – nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, Ewa Zajączkowska- Kierownik ds. kształcenia i wychowania OWK OHP, Bernadeta Orlikowska - główny specjalista ds. kształcenia OWK OHP. Zaznaczyć należy, iż Festiwal Kultury Młodzieży jest dla społeczności Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jednym z najważniejszych wydarzeń jakie odbywają się w ciągu roku. Jest ukoronowaniem rocznej pracy jaką wychowawcy każdej placówki wykonują na rzecz odkrywania i rozwijania talentów artystycznych swoich uczestników. Dla wielu młodych ludzi zaprezentowanie się na festiwalowej scenie jest pierwszym tego typu doświadczeniem, a zarazem stanowi motywację do dalszej pracy. Nie dziwi więc, iż tak znaczące wydarzenie kulturalne wymaga odpowiedniej oprawy. Festiwal już po raz drugi odbył się w Nyskim Domu Kultury, miejscu gdzie wiele razy występowali przed publicznością nawet najlepsi polscy aktorzy. Fakt ten bezsprzecznie wpływa na rangę tego miejsca. Obecny Festiwal Kultury miał charakter narodowy. Śpiewano wyłącznie w języku ojczystym. Zaprezentowano także kilka utworów patriotycznych. Tendencja ta była również zauważalna w pracach plastycznych. Po długich i burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii scenicznej pierwsze miejsce przypadło: Monice Tomasiak, uczestniczce HP w Nysie, drugie Karolinie Sobczyk z HP w Głubczycach, trzecie Wiktorii Kaleta z HP w Polanowicach. Przyznano również wyróżnienia dla Sebastiana Kużaj z OSiW w Oleśnie. Wśród prac plastycznych wyróżniono dzieła: Natalii Joniec z OSiW w Oleśnie - pierwsze miejsce, Sebastiana Kużaj z OSiW w Oleśnie - miejsce drugie i Natalii Bochniarz z HP w Nysie - miejsce trzecie. Zwycięzcy będą reprezentować Opolską Wojewódzką Komendę OHP podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury w Lublinie. Mamy nadzieję, że ich talent zachwyci również tamtejsze jury.

Anna Zielińska

1a                     zaj1a
Występ Moniki Tomasiak                                                       Występ Julii Szymańskiej