2 10

Wieża Piastowska jako jeden z elementów gry terenowej

Młodzież z Hufca Pracy w Opolu wzięła udział w grze terenowej pt. "Szlakiem opolskich tajemnic". Przed rozpoczęciem zmagań, których stawką była ocena z historii, uczestnicy Hufca Pracy skorzystali z siłowni na świeżym powietrzu w Parku Nadodrzańskim, w celu rozgrzania się przed przystąpieniem do gry. Po otrzymaniu kart pracy, na których zawarte były wskazówki i zadania do wykonania, uczestnicy podzielili się na grupy,w których przystąpili do wykonywania zadań.

Miejsca, które należało odwiedzić to między innymi: Opolska Katedra, z fragmentem murów obronnych, Rynek, Wieża Piastowska czy "Kościół na Górce". Natomiast do zadań z karty pracy należały pytania o Opole i charakterystyczne obiekty, czy pomniki przyrody. Inne pytania dotyczyły szczegółów, jak na przykład, co umieszczono na drzwiach Opolskiej Katedry, czy ile schodów liczy Wieża Piastowska.Młodzież była zadowolona z aktywnie spędzonego czasu i mimo chłodnej aury, jaką gościło nas Opole tego dnia, z chęcią wzięliby udział ponownie w grze terenowej. Ta forma spędzania czasu to doskonały pomysł na poznanie najbliższego środowiska, dostrzeżenie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy. Dzięki takiej formie wyjść, wśród młodzieży możemy rozbudzić zainteresowanie historią własnego regionu i środowiska.

 

Katarzyna Wolna