1 kurs usamodzielnienia sie

Uczestnicy podczas warsztatów


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu zakończyły się warsztaty usamodzielnienia się prowadzone w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Podczas czterodniowych zajęć, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o tematy związane m.in. z budżetem domowym, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia przygotowały uczestników do pracy, uczestnictwa w życiu społecznym obejmującym szeroki zakres działań uświadamiających rolę i wartość pracy. Dużo uwagi poświęcono również aspektom dotyczącym budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, a także roli emocji w życiu człowieka. Uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach, które na pewno będą pomocne, zarówno w ich życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Patrycja Hyla
Dorota Wiewióra

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1