2 kurs jezyka angielskiego

 Uczestnicy podczas zajęć 

 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu, zakończyła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” - kurs języka angielskiego. Każdy z uczestników otrzymał do własnego użytku podręcznik, a całość szkolenia swoim programem obejmowała aż 80 godzin zajęć i zakończyła się egzaminem. Zajęcia prowadzone były przez Panią Ewę Drozd - Świtoń, która podczas kursu potrafiła stworzyć atmosferę przyjazną uczestnikom, tak aby każdy z nich mógł czuć się swobodnie. Dzięki temu osoby biorące udział w zajęciach szybko pozbyły się barier związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Przekładało się to również na wzorową frekwencję oraz dużą aktywność podczas kursu. Ukończenie kursu języka angielskiego z pewnością przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych uczestników na rynku pracy.

Patrycja Hyla
Dorota Wiewióra

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1