19 czerwca 2018 r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018. 39 uczestników z wszystkich jednostek organizacyjnych odebrało dyplomy, statuetki i upominki. Uczestnicy zostali wyróżnieni w trzech kategoriach: Absolwent Roku, Uczestnik Roku oraz Finaliści oraz Laureaci Ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP.


W Ogólnopolskim Konkursie na najlepszego Absolwenta Roku 2018 na poziomie wojewódzkim zostali wyróżnieni następujący uczestnicy: Ewelina Alker z HP w Kędzierzynie-Koźlu, Kamila Proć z HP w Głubczycach, Mateusz Richter z HP w Opolu, Paweł Bojczuk z HP w Opolu, Tomasz Mikoliszyn z ŚHP w Dąbrówce Dolnej, Aldona Socha z HP w Polanowicach, Weronika Grubizna z HP w Nysie, Ewa Zajączkowska z ŚHP w Namysłowie, Natalia Joniec z OSiW w Oleśnie. Osiągnęli oni bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniali się wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, dużą kulturą osobistą, postawą moralną oraz godnie reprezentowali OHP w środowisku lokalnym. Ewelina Alker oraz Paweł Bojczuk zostaną zgłoszeni do ogólnopolskiego etapu Konkursu na Absolwenta Roku.


W Wojewódzkim Konkursie na Najlepszego Uczestnika roku 2018 zostali wyróżnieni: Sandra Kamińska z grupy wychowawczej w Brzegu, Jan Proskurnicki z HP w Głubczycach, Ewa Dziuba z HP w Polanowicach, Krzysztof Kowalski z HP w Kędzierzynie –Koźlu, Cyprian Wajdeczko z HP w Nysie, Patryk Gajos z HP w Opolu, Kamil Besia z ŚHP w Dąbrówce Dolnej, Roksana Harwes z ŚHP Namysłów i Kamila Słota z OSiW w Oleśnie. Działają oni aktywnie na rzecz swoich jednostek, szkół oraz środowiska lokalnego. Są inicjatorami wielu projektów. Swoją postawą pokazują jak można ciekawie żyć, a tym samym przełamują postawę bierności swoich kolegów i koleżanek. Jednocześnie wzorowo wypełniali swoje obowiązki szkolne jak również obowiązki pracownika podczas odbywania przygotowania zawodowego. Posiadają wiele zainteresowań i pasji, które stale rozwijają.


Wśród nagrodzonych uczestników byli również finaliści i laureaci ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP: Ewelina Alker – I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zawodowym - „Sprawny w zawodzie. Bezpieczny w Pracy” w zawodzie fryzjer, Dawid Wadas- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie-Bezpieczny w Pracy” z wiedzy o prawie pracy i przepisach BHP, Dawid Łupicki – Finalista w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej, Ewa Zajączkowska, Emil Gałka – Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Komórkowych, Kacper Prochot – Finalista Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o działalności OHP, Damian Jendrusz i Patryk Koletzko - Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – Bezpieczny w Pracy” w zawodzie kucharz, Jakub Ziegler i Roland Głomb – Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie –Bezpieczny w Pracy” w zawodzie stolarz oraz Filip Płokita, Krzysztof Kowalski, Michał Mikuliszyn – Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Karolina Sobczyk, Julia Szymańska, Natalia Szczyrska, Dariusz Mika, Natalia Joniec, Sebastian Kużaj, Natalia Bochniarz, Aldona Socha, Justyna Kaszuba, Tomasz Mikoliszyn jako Finaliści Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP.


Statuetki, dyplomy i nagrody dla młodzieży wręczył Pan Dariusz Medoliński – Wojewódzki Komendant w Opolu, Pan Łukasz Kubica –Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Pani Ewa Zajączkowska –Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania w OWK OHP. Wśród zaproszonych gości była kadra kierownicza Opolskiej WK OHP, Komendanci oraz wychowawcy jednostek organizacyjnych.

zak1     zak2

   Ewelina Alker - Najlepszy Absolwent  w kategorii nauka zawodu             Paweł Bojczuk - Najlepszy Absolwent w kategorii gimnazjum

 

zak4     zak5

                       Najlepsi Uczestnicy roku 2017/2018                                Laureaci i finaliści Ogólnopolskich Konkursów dla młodzieży OHP