W ubiegłym tygodniu, w ramach cyklu zajęć grupowych odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą klas siódmych Zespołu Szkolnego Nr 1 w Prudniku. Podczas zajęć uczniowie omawiali zagadnienia z zakresu działań poradnictwa zawodowego w obrębie tematu: „Poznaj samego siebie”. Poznawali swoje zdolności i umiejętności pod kątem ich przydatności w pełnieniu przyszłych ról zawodowych.

Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać zależności między konkretnymi profesjami a własnym wyborem kolejnego etapu kształcenia i dokonać porównania z własnym potencjałem i oczekiwaniami.