14 czerwca 2019 r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP podczas uroczystego zakończenie roku szkoleniowego 2018/2019 Pan Dariusz Medoliński – Wojewódzki Komendant w Opolu wraz z Panem Łukaszem Kubicą –Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Panią Ewą Zajączkowską – Kierownikiem Zespołu ds. kształcenia i wychowania w OWK OHP wręczyli statuetki, dyplomy i upominki dla wyróżniających się uczestników z wszystkich jednostek organizacyjnych. Na uroczyste zakończenie roku wraz z wyróżnionymi uczestnikami przybyli Komendanci jednostek oraz wychowawcy. Uczestnicy zostali wyróżnieni w trzech kategoriach: Absolwent Roku 2019, Uczestnik Roku 2019 oraz Finaliści oraz Laureaci Ogólnopolskich Konkursów dla Młodzieży OHP.

Po długim okresie przygotowań nadszedł wreszcie czas spotkania. Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie 13.06.2019r. przyjechali uczestnicy trójstronnej wymiany młodzieży pn. „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, zorganizowanej przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP w partnerstwie ze Specjalną Szkołą Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z Arnsberga (Niemcy) oraz Szkołą Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej z Kosowa (Ukraina), dofinansowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Grupa wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania uczestniczyła w 25 Ogólnopolskim spotkaniu młodzieży OHP na Jasnej Górze w Częstochowie. Wyjazd do Częstochowy związany był ze spotkaniem młodzieży kończącej edukację w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Dnia 11.06.2019r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Namysłowie odbyła się Giełda Pracy zorganizowana wspólnie z APT Randstad, która poszukuje pracowników produkcji oraz operatorów maszyn do fabryki czekolady oraz gum znajdujących się w Skarbimierzu. Spotkanie miało na celu pomoc młodzieży uczącej się, poszukującej pracy jak i bezrobotnej w znalezieniu pracy na zbliżający się okres wakacyjny.

W dniu 10 czerwca 2019 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Namysłowie uczestniczyli w warsztatach pn. „Opolskie Doradztwo Zawodowe” przeprowadzonych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z Opola.