W dniu 23.01.2019r. uczestnicy Hufca Pracy wraz z wychowawcami udali się do Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, celem spróbowania swoich sił w jeździe na łyżwach. Tym samym rozpoczęła się w Polanowicach „Akcja Zima”.

W dniu 22 stycznia 2019r. młodzież Hufca Pracy w Głubczycach kończąca edukację w szkole zawodowej odwiedziła firmę Eko – Okna S. A. mieszczącą się w Kornicy w powiecie raciborskim.

W grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r. Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wraz ze stowarzyszeniem Odra Niemen oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizowali zbiórkę żywności dla Polaków z Kresów Wschodnich. Młodzież z klas VII i VIII szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz klasy III gimnazjum dla dorosłych wraz z Komendantem i wychowawcami włączyli się w akcje „Rodacy Bohaterom”.

Dnia 15.01.2019r w Hufcu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy III klasy Gimnazjum dla Dorosłych oraz VII i VIII klasy z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Kompetencje miękkie odgrywają bardzo istotną rolę na rynku pracy. Warto kształtować je już od najmłodszych lat. Zagadnieniem kompetencji miękkich zajmują się również doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.