PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZSzkołaBIP

Wersja do druku

Harmonogram działań Punktu Pośrednictwa Pracy w Lewinie Brzeskim

 MARZEC 2015


Data: marzec 2015
Miejsce spotkania: PPP w Lewinie Brzeskim, ul. M. Konopnickiej 3
Działanie: Popularyzacja OWK OHP i CEiPM.

Data: marzec 2015
Miejsce spotkania: PPP w Lewinie Brzeskim, ul. M. Konopnickiej 3
Działanie: Rejestracja osób bezrobotnych i młodzieży uczącej się.

Data: marzec 2015
Miejsce spotkania: PPP w Lewinie Brzeskim, ul. M. Konopnickiej 3
Działanie: Poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, kierowanie do pracy stałej, krótkoterminowej, sezonowej

Data: 16.03.2015
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce spotkania: PPP w Lewinie Brzeskim, ul. M. Konopnickiej 3
Temat: Możliwości poszukiwania pracy. Metody poszukiwania pracy oraz źródeł informacji o ofertach.
Adresaci: Młodzież uczące się, poszukująca pracy

Data: 17.03.2015
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce spotkania: PPP w Lewinie Brzeskim, ul. M. Konopnickiej 3
Temat: Bilans możliwości i kompetencji. Moje mocne i słabe strony.
Adresaci: Młodzież ucząca się, poszukująca pracy

Data: 18.03.2015
Godzina: 11.30-13.00
Miejsce spotkania: PPP w Lewinie Brzeskim, ul. M. Konopnickiej 3
Temat: Uruchom swoją wyobraźnię. Jak stać się kreatywnym.
Adresaci: Młodzież ucząca się, poszukująca pracy

Sporządziła:
Agnieszka Ryfińska
Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS