PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

„ Obudź swój potencjał  - EFS” 
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła w kwietniu rekrutację dla osób w wieku 18-24 lat do projektu „Obudź swój potencjał - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”. Rekrutacja potrwa do końca czerwca b.r. 

Do projektu w woj. opolskim rekrutujemy łącznie 100 osób w wieku 18-24 lat, osoby bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące (tzw. grupa NEET), zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. W projekcie mogą też wziąć udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe i nie posiadają wiedzy jak poszukiwać zatrudnienia. 
  • Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty
  • Nabór prowadzony jest w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP, działających  w woj. opolskim
  • Wsparciem zostaną objęte osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji 
  • Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
  • Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby posiadające orzeczenie                         o niepełnosprawności a także osoby żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń opieki społecznej.
  • Osoby bierne zawodowe nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:  

1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę) 
2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego (40 godz./grupę) 
3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)
4. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę) 
5. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (śr. 10 godz./osobę) 
6. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju) 
7. Staże zawodowe (śr. 480 godz./osobę = śr. 160 godz./miesiąc x 3 miesiące) 
8. Kursy zawodowe (śr. 150 godz./osobę)
9. Kursy językowe (śr. 120 godz. / osobę)
10. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./ osobę)
11. Kursy prawa jazdy kat. B (60 godz. / osobę)
12. Kursy przedsiębiorczości (20 godz. / osobę)
13. Indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych (4 godz. / osobę = 40 godz./grupę)Dane placówek rekrutujących- Jednostki podległe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP

Młodzieżowe Biuro Pracy w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, tel. 77 456 00 23, 77 456 00 37 osoba kontaktowa: Agnieszka Latek i Dorota Kawalec – opiekunowie grup

Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno, tel. 34 350 21 70 osoba kontaktowa: Danuta Sigmund – koordynator lokalny

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 83 osoba kontaktowa: Stefania Ilnicka – opiekun grupy

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie, ul.  Słowiańska 15a, 48-300 Nysa, tel. 77 448 27 90, osoba kontaktowa: Joanna Taramina – koordynator lokalny 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudnik, ul.  Klasztorna 4, 46-200 Prudnik, tel. 77 433 10 74, osoba kontaktowa: Agnieszka Lenkowska – opiekun grupy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie - Koźlu, ul.  Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn – Koźle, tel. 887 870 151, osoba kontaktowa: Elżbieta Bartoszek  – koordynator lokalny 

W okresie uczestnictwa w projekcie przysługuje:

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne;
wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych;
dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu;
stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kursie zawodowym;
miesięczne stypendium stażowe z tytułu udziału w stażu zawodowym;
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.


Okres realizacji przedstawionych form wsparcia w projekcie:
luty 2016r.- grudzień 2016r. ZAPRASZAMY!!

Koordynator wojewódzki projektu –  Sylwia Matysiak, 

Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel. 77 456 00 40

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia OSP - EFS - listopad 2016

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia OSP-EFS - październik 2016

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia OSP-EFS - wrzesień 2016 - korekta

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia OSP-EFS - wrzesień 2016

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia OSP EFS - sierpień 2016

Ulotka informacyjna - wersja do pobrania.

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS