PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

„ Akcja aktywizacja - EFS”

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła w maju rekrutację dla osób w wieku 15-16 lat do projektu „Akcja aktywizacja- EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Inicjatywy Unijnej „Gwarancje dla młodzieży”. Rekrutacja potrwa do końca czerwca b.r.

Rekrutacja dla osób w wieku:

· 16-17 lat odbędzie się w lipcu i sierpniu b.r.

· 18-24 lat - we wrześniu i październiku b.r.

Do projektu w woj. opolskim rekrutujemy łącznie 100 osób w wieku 15-24 lat, osoby bierne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące (tzw. grupa NEET), ale też zaniedbujące obowiązek szkolny (niekontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum), zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. W projekcie mogą też wziąć udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe i nie posiadają wiedzy jak poszukiwać zatrudnienia.

 •  Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty
 •  Nabór prowadzony jest w jednostkach terenowych Opolskiej WK OHP, działających w woj. opolskim
 •  Wsparciem zostaną objęte osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z  powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji
 •  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
 •  Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności a  także osoby żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń opieki społecznej.
 •  Osoby bierne zawodowo nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia w zależności od grup wiekowych:

Grupa IA - grupa młodych osób w wieku 15-16 lat (grupa I A)

1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)

2. Grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty (10 godz./grupę)

3. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)

4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży (10 godz./grupę)

5. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (śr. 55 godz./osobę)

6. Kursy językowe (śr. 120 godz./osobę)

Dane placówek rekrutujących:

Hufiec Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 15 a, 48-300 Nysa, tel. 77 409 33 25; 77 448 27 90; osoba kontaktowa: Piotr Romek- koordynator lokalny

Hufiec Pracy w Opolu, ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole, tel. 77 453 66 00; osoba kontaktowa: Krzysztof Warchał - koordynator lokalny

Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów, tel. 77 4101736; osoba kontaktowa: Iwona Dobrzańska – koordynator lokalny

GRUPA IB - młodzież w wieku 16-17 lat (grupa I B) weźmie udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz w kursach zawodowych:

1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)

2. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)

3. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)

4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży (10 godz./grupę)

5. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 godz./grupę)

6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (śr. 900 godz./osobę) Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym

7. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./osobę)

Dane placówki rekrutującej:

· Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 481 37 06; osoba kontaktowa: Agnieszka Kolińska – koordynator lokalny

Grupa II - wsparcie młodzieży w wieku 18-24 lat (grupa II) będzie ukierunkowane na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Dla beneficjentów tej grupy (kobiety i mężczyźni) zaplanowano również 3 miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy:

1. Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (4 godz./osobę)

2. Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego (40 godz./grupę)

3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 godz./grupę)

4. Indywidualne konsultacje psychologiczne (śr. 5 godz./osobę)

5. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży (10 godz./grupę)

6. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (śr. 10 godz./osobę)

7. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, stroju)

8. Kursy zawodowe (śr. 150 godz./osobę)

9. Kursy językowe (śr. 120 godz. / osobę)

10. Kursy komputerowe o standardzie ECDL lub kursy równoważne (śr. 60 godz./ osobę)

11. Kursy prawa jazdy kat. B (60 godz. / osobę)

12. Kursy przedsiębiorczości (20 godz. / osobę)

13. Indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych (4 godz. / osobę = 40 godz./grupę)

14. Staże zawodowe (śr. 480 godz./osobę = śr. 160 godz./miesiąc x 3 miesiące)

Dane placówek rekrutujących- Jednostki podległe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OWK OHP

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie Koźlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. 887 870 151, osoba kontaktowa: Elżbieta Bartoszek- koordynator lokalny

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczborku, ul. Rynek 1; 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 20 50 osoba kontaktowa: Agnieszka Świderska- opiekun grupy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Głubczycach, ul. Niepodległości 1,48-100 Głubczyce, tel. 887 400 270 osoba kontaktowa: Mirela Rybeczka-Kuźnik – koordynator lokalny

Punkt Pośrednictwa Pracy w Namysłowie, ul. Dworcowa 7, 46-100 Namysłów, tel. 508 597 998, osoba kontaktowa: Ilona Różniecka – koordynator lokalny

W okresie uczestnictwa w projekcie przysługuje:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych;
 • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu; ·
 • stypendium szkoleniowe z tytułu udziału w kursie zawodowym oraz kwalifikacyjnym kursie zawodowym;
 • miesięczne stypendium stażowe z tytułu udziału w stażu zawodowym;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Okres realizacji przedstawionych form wsparcia w projekcie: maj 2016r.- sierpień 2017r. ZAPRASZAMY!!

Koordynator wojewódzki projektu oraz gr. I (A, B) Małgorzata Krawczyk, Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel. 77 456 00 20

Koordynator dla grupy II, w części projektu realizowanego przez jednostki CEiPM – Sylwia Matysiak, Opole, ul. Armii Krajowej 4, tel. 77 456 00 40

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS- Listopad

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS - Grudzień

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS - Styczeń

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS - Luty

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS - Marzec

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS - Kwiecień

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia AA - EFS - Maj

Ulotka informacyjna GRUPA I - wersja do pobrania

Ulotka informacyjna GRUPA II - wersja do pobrania

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS